万彩城

wàn cǎi chéng

华宇城

huá yǔ chéng

中国铁建西派国樾

zhōng guó tiě jiàn xī pài guó yuè

路劲隽澜湾

lù jìn jùn lán wān

溪谷林苑

xī gǔ lín yuàn

中海云著

zhōng hǎi yún zhe

西海岸凯悦

xī hǎi àn kǎi yuè

三环新城7号院

sān huán xīn chéng 7hào yuàn

龙禧苑一区

lóng xǐ yuàn yī qū

华侨城公园悦府

huá qiáo chéng gōng yuán yuè fǔ

永威·望湖郡

yǒng wēi ·wàng hú jùn

文兴水尚悦湾

wén xìng shuǐ shàng yuè wān